ఉగాది Special విందు భోజనం | South Indian vegetarian Lunch Menu | Indian special veg thalitelugu vantakaalu Hai friends welcome to my channel telugu vantakaalu. I am your host Devakichandrashekar here you will find all your delicious and tasty …

2 comments

  1. Very super Andi

  2. Meru enni itemes chupincharu mare maku appudu pilustyaru lunch ki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*